Статут

СТАТУТ

 ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«Всеукраїнська асоціація слінгоносіння»

м. Київ – 2015 рік